Skip links

Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày kết thúc – Giờ giao dịch đã thay đổi

Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Châu Âu sẽ chấm dứt vào Chủ nhật, ngày 29 tháng 10, trong khi ở Hoa Kỳ, thời gian này kết thúc vào Chủ nhật, ngày 5 tháng 11.

Thời gian trên máy chủ TTCM MT4 của chúng tôi sẽ duy trì ở GMT+3:00 và sẽ được điều chỉnh thành GMT+2:00 vào ngày 6 tháng 11 năm 2023.

Vui lòng xem lại lịch trình mới nhất và điều chỉnh chiến lược giao dịch của bạn nếu cần.

Daylight Saving Time EU  29.10.2023
Công Cụ Ngày Thời gian mở/đóng cửa
Ngoại Hối Fx 30.10.2023  –  03.11.2023 Kinh doanh bình thường
Kim Loại 30.10.2023  –  03.11.2023 Kinh doanh bình thường
Hàng Hóa UKOIL 30.10.2023  –  03.11.2023 Kinh doanh bình thường
USOIL Kinh doanh bình thường
Chỉ Số US30 30.10.2023  –  03.11.2023 Kinh doanh bình thường
JP225 Kinh doanh bình thường
US500 Kinh doanh bình thường
UT100 Kinh doanh bình thường
HK50 Kinh doanh bình thường
DE30 Mở @ 04:15
EU50 Mở @ 10:00
FR40 Mở @ 10:00
ES35 Mở @ 11:00
Tiền Điện Tử Tiền Điện Tử Bình thường Bình thường
Daylight Saving Time US 05.11.2023
Công Cụ Ngày Thời gian mở/đóng cửa
Ngoại Hối Fx 06.11.2023 Kinh doanh bình thường
Kim Loại 06.11.2023 Kinh doanh bình thường
Hàng Hóa UKOIL 06.11.2023 Kinh doanh bình thường
USOIL Kinh doanh bình thường
Chỉ Số US30 06.11.2023 Kinh doanh bình thường
JP225 Kinh doanh bình thường
US500 Kinh doanh bình thường
UT100 Kinh doanh bình thường
HK50 Kinh doanh bình thường
DE30 Kinh doanh bình thường
EU50 Kinh doanh bình thường
FR40 Kinh doanh bình thường
ES35 Kinh doanh bình thường
Tiền Điện Tử Tiền Điện Tử Bình thường Bình thường

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản