Skip links

Giờ giao dịch đã thay đổi

Do lễ kỷ niệm Ngày thành lập khu vực hành chính đặc biệt ở Hồng Kông và lễ kỷ niệm Ngày Quốc Khánh ở Hoa Kỳ, giờ giao dịch của các thị trường sau đây sẽ thay đổi vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2022 và vào thứ hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022. Các thị trường sẽ mở cửa trở lại như bình thường vào Thứ Ba, ngày 5 tháng 7 năm 2022.

Kiểm tra lịch trình cập nhật và chuẩn bị kế hoạch giao dịch của bạn trước những ngày nghỉ lễ.

* Hãy nhớ rằng giờ giao dịch có thể thay đổi.

Tất cả thời gian là giờ máy chủ (GMT + 3)
Thứ sáu, 01.07.2022
Công cụ giao dịch   Ngày thành lập Hồng Kông
Ngoại hối FX   Giờ giao dịch thông thường
HÀNG HÓA KIM LOẠI Giờ giao dịch thông thường
UKOIL Giờ giao dịch thông thường
USOIL Giờ giao dịch thông thường
CHỈ SỐ US30 Giờ giao dịch thông thường
JP225 Giờ giao dịch thông thường
US500 Giờ giao dịch thông thường
UT100 Giờ giao dịch thông thường
FR40 Giờ giao dịch thông thường
ES35 Giờ giao dịch thông thường
EU50 Giờ giao dịch thông thường
DE40 Giờ giao dịch thông thường
HK50 Đóng cửa
CRYPTOS   Giờ giao dịch thông thường
Tất cả thời gian là giờ máy chủ (GMT + 3)
Thứ Hai, 04.07.2022
Công cụ giao dịch   Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ
Ngoại hối FX   Giờ giao dịch thông thường
HÀNG HÓA KIM LOẠI Đóng cửa sớm lúc 21:30
UKOIL Đóng cửa sớm lúc 20:00
USOIL Đóng cửa sớm lúc 20:00
INDIKTE US30 Đóng cửa sớm lúc 20:00
JP225 Đóng cửa sớm lúc 20:00
US500 Đóng cửa sớm lúc 20:00
UT100 Đóng cửa sớm lúc 20:00
FR40 Giờ giao dịch thông thường
ES35 Giờ giao dịch thông thường
EU50 Giờ giao dịch thông thường
DE40 Giờ giao dịch thông thường
HK50 Giờ giao dịch thông thường
CRYPTOS   Giờ giao dịch thông thường