Skip links

Thay đổi lịch giao dịch trong ngày lễ tạ ơn 2023

Sự kiện Lễ tạ ơn sắp tới gây ra một số thay đổi trong lịch giao dịch thông thường của chúng tôi. Điều quan trọng là phải thích ứng với những sửa đổi này để đảm bảo trải nghiệm giao dịch suôn sẻ. Giờ giao dịch bình thường sẽ tiếp tục vào Thứ Hai, ngày 27 tháng 11 năm 2023.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến lịch trình sửa đổi, vui lòng liên hệ với nhóm trải nghiệm khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn 24/5.

Chúc các bạn giao dịch vui vẻ và quan trọng nhất là Chúc mừng Lễ tạ ơn tất cả các bạn! Giữ an toàn nhé mọi người!

Công Cụ THỨ NĂM 23/11/2023 THỨ SÁU 24/11/2023
Ngoại Hối Fx Bình thường Bình thường
Kim Loại Đóng cửa sớm 21:30 Đóng cửa sớm 20:45
UKOIL Đóng cửa sớm 20:30 Đóng cửa sớm 22:00
USOIL Đóng cửa sớm 21:30 Đóng cửa sớm 20:45
JP225 Đóng cửa sớm 20:00 Đóng cửa sớm 20:15
US500 Đóng cửa sớm 20:00 Đóng cửa sớm 20:15
UT100 Đóng cửa sớm 20:00 Đóng cửa sớm 20:15
FR40 Bình thường Bình thường
ES35 Bình thường Bình thường
EU50 Bình thường Bình thường
DE30 Đóng cửa sớm 23:00 Bình thường
HK50 Bình thường Bình thường
Tiền Điện Tử Bình thường Bình thường

Thời gian nêu trên theo múi giờ GMT+2 và có thể được điều chỉnh bởi các sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp thanh khoản tương ứng.

Giao dịch từ 0.0 pips

Giao dịch với chênh lệch mỏng như dao cạo & không phí ẩn.

spreads-banner
Mở tài khoản