Skip links
Juneteenth 2022 Changed Trading Hours

Giờ giao dịch đã thay đổi – Juneteenth 2022

Do Ngày Quốc khánh Juneteenth ở Hoa Kỳ (19 tháng 6), giờ giao dịch của một số thị trường sẽ thay đổi vào Thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022. Các thị trường sẽ mở cửa trở lại như bình thường vào Thứ Ba, ngày 21 tháng 6 năm 2022.

Kiểm tra lịch trình cập nhật và chuẩn bị kế hoạch giao dịch của bạn trước kỳ nghỉ liên bang.

Tất cả thời gian là giờ máy chủ (GMT + 3)
Thứ hai ngày 20 tháng sáu
Công cụ giao dịch  
Ngoại hối FX   Giờ giao dịch thông thường
HÀNG HÓA KIM LOẠI Đóng cửa sớm lúc 21:30
UKOIL Đóng cửa sớm lúc 20:15
USOIL Đóng cửa sớm lúc 20:15
CHỈ SỐ US30 Đóng cửa sớm lúc 20:00
JP225 Đóng cửa sớm lúc 20:00
US500 Đóng cửa sớm lúc 20:00
UT100 Đóng cửa sớm lúc 20:00
FR40 Giờ giao dịch thông thường
ES35 Giờ giao dịch thông thường
EU50 Giờ giao dịch thông thường
DE40 Giờ giao dịch thông thường
HK50 Giờ giao dịch thông thường
CRYPTOS   Giờ giao dịch thông thường

 

* Hãy nhớ rằng giờ giao dịch có thể thay đổi.